Itylos og Itys, i græsk mytologi navn på to drenge, der efter familieopgør begge blev dræbt af deres mødre, Aëdon og Pookne (se Aëdon og Filomele). Begge de usalige mødre forvandledes til fugle, hvis klagende kalden på deres sønner endnu kan høres: Ityle, Ityle!