Itinnera, (grønl. 'lavningen', egl. 'den anden lavning'), tidl. Itivnera, landtange i Godthåbsfjorden på Grønlands vestkyst. Her udgravedes 1958-62 en rensdyrjægerboplads fra Saqqaq-kulturen, dateret til 1400-1200 f.Kr. Boligerne havde cirkulær grundplan med centralt ildsted. Små, skålformede lamper af fedtsten havde tjent til belysning. Harpunspidser fra Saqqaq-kulturen blev for første gang i Grønland påvist ved denne udgravning. Størstedelen af stensagerne er fremstillet af kiselskifer, som stammer fra lokaliteter i Disko Bugt ca. 700 km mod nord.