István Bocskai, 1.1.1557-29.12.1606, fyrste af Transsylvanien fra 1605. Bocskai kæmpede for at befri Ungarn fra osmannerne. I begyndelsen søgte han alliance med habsburgerne, men da kejser Rudolf 2. ville fratage ungarerne deres nationale rettigheder og protestanterne deres religiøse frihed, besluttede Bocskai at føre felttog mod ham. Hans hejduktropper besejrede i 1604 de habsburgske styrker. Hermed kom den del af Ungarn, som ikke var besat af osmannerne, i Bocskais hænder. I stedet for at indgå en habsburgfjendtlig alliance med sultan Ahmed sluttede Bocskai fred med kejseren i Wien i juni 1606. Freden garanterede den ungarske adels rettigheder, protestanternes religionsfrihed og Transsylvaniens uafhængighed. Få måneder senere døde Bocskai, formentlig som offer for et giftmord.