István Bibó, 7.8.1911-10.5.1979, ungarsk politolog og samfundskritiker. Bibó var jurist og ansat i justitsministeriet 1938-45. Efter krigen opfordredes han til at forestå reorganiseringen af statsadministrationen og blev ansat som professor i statsret. I forbindelse med de stalinistiske udrensninger blev han i 1950 afskediget og sad herefter i flere år i en underordnet stilling, samtidig med at han arbejdede på samfundsvidenskabelige afhandlinger. Under opstanden i 1956 udnævnte Imre Nagy ham til statsminister, men efter Sovjetunionens nedkæmpelse af opstanden blev Bibó arresteret og idømt livsvarigt fængsel for statsfjendtlig virksomhed. Han blev benådet i 1963 og rehabiliteret i 1978.