Issehoved er Samsøs nordspids, som er en havskabt odde neden for Nordby Bakkers tilgroede kystklinter. Området blev fredet i 1949 og indgår i den store fredning på Nordsamsø.