Israelsmissionen, Den Danske Israelsmission, dansk missionsselskab, stiftet i København i 1885 med mission blandt jøder som sit hovedformål. Dets første arbejdsindsats fandt sted i det sydlige Polen, derefter i Rumænien og 1922-39 ved forskellige udsendinge i det østlige Polen. Efter 2. Verdenskrig blev der iværksat arbejde i Algier by, i Nice og endelig også i Israel, hvor indsatsen i dag i Tel Aviv og Jerusalem er koncentreret om sygepleje, menighedsarbejde og bibelforskning.