Israel M. Kirzner, f. 13.2.1930, amerikansk økonom af den østrigske skole, som blev grundlagt af Carl Menger; professor ved New York University. I sine arbejder har Kirzner bygget videre på Ludwig von Mises og Friedrich von Hayeks betoninger af markedet og konkurrencen som dynamiske processer snarere end ligevægtstilstande. Han har særlig lagt vægt på entreprenøren som den, der ved sin årvågenhed over for uudnyttede profitmuligheder holder markedsprocessen i gang. Kirzners hovedværk, Competition and Entrepreneurship, udkom i 1973.