Isen Bjerg, det østligste toppunkt af en meget markant bakkeø 10 km sydøst for Ikast; 102 m.o.h. Isen Bjerg ligger i Gludsted Plantage og rejser sig med 20-25 m høje, stejle skrænter over de omliggende sletter. Den sandede bakkeø er dækket af lyng med lidt opvækst. Bakken har trigonometrisk station og er sammen med de træløse omgivelser i øst omkring Kolpendal fredet (1954, i alt 230 ha).