Isak Glückstadt, 22.4.1839-11.6.1910, dansk bankdirektør; far til Emil Glückstadt. Efter bankuddannelse i København og en tid som bankier i Kristiania og som direktør for Den Norske Creditbank fik Glückstadt i 1872 tilbudt stillingen som direktør for den nystiftede Landmandsbank. I 38 år var han direktør, og banken voksede under hans ledelse til Danmarks største. Glückstadt valgte som sin kundekreds de mere traditionelle erhvervsdrivende, som han betjente med nye banktjenester som kassekredit og boksanlæg. Han dyrkede ligeledes obligations- og aktiehandel og skaffede sin bank en ledende rolle ved emissioner af særlige danske og norske offentlige lån. Glückstadt var den drivende kraft ved dannelsen af Københavns Frihavnsaktieselskab i 1892, hvilket skabte et konfliktfyldt forhold til C.F. Tietgen og rederiet DFDS. Sammen med bl.a. H.N. Andersen var banken i 1897 medstifter af Det Østasiatiske Kompagni, ØK. Fra 1887 op til sin død var Glückstadt tillige formand for Det Mosaiske Troessamfund. Han betegnedes i sin samtid som en elskværdig og tillidsskabende mand, der dog også kunne vise sig ganske temperamentsfuld.