Isabella d'Este, 1474-1539, markise af Mantova; datter af Ercole 1. d'Este (1431-1505). Isabella d'Este blev i 1490 gift med Gonzagaslægtens Gianfrancesco 2. (1466-1519), markis af Mantova. Som Mantovas reelle leder forsvarede hun Esteslægtens interesser ved at føre en antipavelig politik. Ud over at være mæcen for humanistiske lærde og kunstnere bidrog den veluddannede og smukke Isabella d'Este især til, at sekulær musik blev en del af senrenæssancens hofkultur.