Intertype, sættestøbemaskine med stor udbredelse i 1900-t. Teknisk set efter samme princip som Mergenthalers liniesættemaskine, Linotype, men en kraftig forbedring, og i brug efter udløb af patentet på Linotype i 1912, i Danmark første gang i brug i 1919, se bogtryk.