Innocens 4., Sinibaldo Fieschi, ca. 1195-7.12.1254, pave fra 1243. Koncilet i Lyon rejste i 1245 anklager imod den tyske kejser Frederik 2., ekskommunikerede ham og krævede ham afsat; frem til kejserens død i 1250 førte Innocens 4. en omfattende kampagne imod ham.