Ingmar Bengtsson, 1920-1989, svensk musikforsker, professor ved Uppsala Universitet (1961-85). Bengtsson var en uhyre produktiv, alsidig og internationalt anerkendt musikforsker, hvis interesser strakte sig fra folkeoplysning til specialiserede studier af rytmens væsen (s.m. psykologen A. Gabrielsson). Til hans hovedværker hører disputatsen om J.H. Romans instrumentalmusik (1955) og håndbogen Musikvetenskap (1973). Fra 1984 var han europæisk koordinator ved 12-bindsværket Music in the Life of Man. A World History of Music.