Indonesien (Etnografi)

Indonesien. En festdag på Kuta Strand på Bali. Folk fra landsbyerne nær havet tager om formiddagen til stranden, hvor de foretager en symbolsk renselse. Små templer samt offerflag rejses. Der medbringes offergaver til guderne, og gaverne placeres hævet over jorden; disse tages med hjem efter ceremonien. Gaverne til dæmonerne stilles på jorden eller i sandet og efterlades. Kvinder fra samme lokalsamfund (banjar) bærer ofte tøj i samme farvekombination. Fotografi fra 1994.

.

Indonesien (Etnografi), Indonesiens mange afsidesliggende øer, høje bjerge og isolerede dale samt meget forskelligartede påvirkninger udefra har resulteret i en mangefacetteret etnisk mosaik med flere end 300 forskellige folkeslag. Folkeslagene kan inddeles i fire hovedgrupper: protomalajer, deuteromalajer, papuanere og kinesere. De protomalajiske folk var øernes første indbyggere. De indvandrede nordfra, hovedsagelig fra Kina, og findes i dag i det indre af Kalimantan, Sulawesi og Sumatra samt på de østlige små Sundaøer. Deuteromalajerne, som indvandrede fra omkring 500 f.Kr., kom ligeledes fra Kina, men spredte sig til Indonesien via Filippinerne. I dag udgør de ca. 90% af befolkningen og findes hovedsagelig på Java, Bali, Madura og Lombok samt i kystområderne på Sumatra og Borneo. Papuanerne i Papua er et melanesisk folkeslag, hvis kultur er væsensforskellig fra malajernes. Kineserne, som bor i byerne og primært ernærer sig ved handel, udgør kun ca. 2% af befolkningen, men kontrollerer en stor del af den indonesiske økonomi.

I øernes kystområder, hvor man har haft mange kontakter med omverdenen, er en relativt ensartet islamisk kultur vokset frem; den består især af handelsorienterede samfund, som tog del i den internationale krydderihandel fra 1500-t. til 1800-t. I det bjerg- og skovrige indland er der derimod opstået meget forskelligartede kulturer, som ikke har haft særlig megen indbyrdes kontakt. Defineret ved deres dyrkningsmetoder kan indlandskulturerne deles i to hovedtyper. Den ene findes hovedsagelig på Java, Bali, Madura og Lombok i områder, hvor landskab og regnmængde muliggør dyrkning af ris på terrasser. Dyrkningsformen og de dermed forbundne anlægsarbejder har ført til store befolkningskoncentrationer; samfundene blev tidligt påvirket af indisk kultur og religion, hvilket stadig er tydeligt, men islam og islamiske kulturelementer er dominerende. Den anden hovedtype, som omfatter hovedparten af Indonesiens mange stammefolk, ernærer sig primært ved svedjebrug. Disse stammer har levet relativt isoleret uden påvirkning fra hinduisme og islam og har udviklet egne distinkte livsmønstre.

Læs mere om Indonesien.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig