Indiske Arkipelag, ældre navn for øgruppen sydøst for det asiatiske fastland, dvs. det nuværende Indonesien. Før de store opdagelsers tid kaldte europæerne alt øst for Mellemøsten for "Indien": Forindien, Bagindien og således også Indiske Arkipelag.