Impressa publica Regni Danici, (lat. 'Kongeriget Danmarks offentlige publikationer'), bibliografi over danske offentlige publikationer. Den udkom årlig i trykt form fra 1948 til 1997; en online-udgivelse (fra 1992) ophørte i 2000. Bibliografien registrerer alle de bøger mv., der blev udgivet af statslige myndigheder; frem til 1972 registrerer den tillige statssubventionerede publikationer. For årene 1951-81 omfatter Impressa endvidere publikationer udgivet af Københavns og Aarhus Kommuner.