Illum, Illumø, 3,5 km lang, smal øst-vest-orienteret ø, der deler Helnæs Bugt ved Sydvestfyn i Nørrefjord og Sønderfjord. Den 90 ha store ø har siden sidst i 1980'erne været uden fast beboelse. Øens østlige ende er en relativt bred moræneflade 2-5 m.o.h., her ligger to ældre gårdbebyggelser tæt ved hinanden. Øens vestlige del er indtil 200 m bred og består af en moræneryg 9,5 m.o.h., der er forbundet med østenden ved strandvolde, søer og strandenge. Øen er kendt for forskning af og forsøg med dens bestand af harer.