Ilja Metjnikov, 1845-1916, russisk zoolog og mikrobiolog, der var professor i zoologi og sammenlignende anatomi ved universitetet i Odessa 1870-82. Under studieophold 1882-86 i Messina på Sicilien opdagede han, at der i søstjernelarver er celler, der samles omkring fremmedlegemer. Han kaldte cellerne fagocytter (ædeceller) og antog, at disse celler udgjorde immunforsvaret (se immunologi (immunsystemet)). I årene 1888-1916 var han tilknyttet Pasteurinstituttet i Paris, som han var leder af fra 1895. Her påviste han, at fagocytter ved at opsuge fremmede stoffer indgår i bekæmpelsen af infektioner hos alle højerestående dyrearter. Metjnikov modtog sammen med immunologen Paul Ehrlich nobelprisen i fysiologi/medicin i 1908.