Ilinniarfissuaq, (grønlandsk 'storskole'), Grønlands Seminarium, oprettet i 1845 i Nuuk. Seminariet varetog indtil 1950'erne foruden læreruddannelsen uddannelsen til kateket, da lærerne måtte virke både i skolens og i kirkens tjeneste. Læreruddannelsen blev i 1950'erne og især fra 1964 tilnærmet den danske i indhold og struktur, men fra midten af 1980'erne blev den atter mere grønlandskpræget. Seminariet, der også forestår efter- og videreuddannelse af lærere, fra 1994 i samarbejde med det pædagogiske center Inerisaavik, har i perioder tillige tilbudt sociale uddannelser. Se også Grønland (uddannelse).