Ignatius Gottfried Kaim, 1746-1778, østrigsk læge og kemiker, der i 1770 opdagede grundstoffet mangan. Ignatius Gottfried Kaim skrev en disputats om "tvivlsomme" metaller, De metallis dubiis (1770). Her beskrev han et metal, der var fremstillet ved reduktion af brunsten med pulveriseret trækul i smeltet soda; han skrev også, at metallet ikke indeholdt jern. Kun få bemærkede Kaims opdagelse. Fire år senere meddelte C.W. Scheele opdagelsen af et nyt metal i brunsten, og Scheele betragtes nu af de fleste som opdageren af mangan.