Idrættens Fællesråd, samarbejdsorgan for idrættens hovedorganisationer, dvs. Danmarks Idræts-Forbund, DGI og Dansk Firmaidræts Forbund, formelt dannet i 1977. Reelt havde rådet allerede tidligere fungeret som forum, hvor man drøftede problemer af fælles interesse, når organisationerne fandt det væsentligt at optræde samlet bl.a. over for myndighederne. Siden 1993 har Idrættens Fællesråd været et samtaleforum uden kompetence over for de enkelte organisationer; lejlighedsvis udgives fælles informationsmateriale.