Iapetus, Saturns næstyderste måne; 720 km i radius. Massefylden er kun 1,21 g/cm3, hvilket formodentlig skyldes, at den fortrinsvis består af is. Iapetus er helt lys på den side, der vender bagud i banen, men sort/mørkerød på den side, der vender fremad. Det mørke materiale er måske organisk stof fra rummet fejet op i banebevægelsen, men det kan ikke udelukkes, at det stammer fra Iapetus' indre. Se også Saturn.