IUFRO, The International Union of Forestry Research Organizations, verdensomspændende sammenslutning af næsten 700 skovforskningsorganisationer med over 15.000 professionelle medlemmer. IUFROs mål er at fremme internationalt samarbejde om videnskabelige studier af skov og skovbrug i videste forstand. Se også skovforskning.