IT-højskolen, IT-C, uddannelsesinstitution tilknyttet Handelshøjskolen i København, der har til formål at forske i og tilbyde undervisning om informationsteknologi; oprettet 1999. Indgik 2003 i IT-Universitetet i København.