Hunds regler, (efter F.H. Hund), empiriske regler for elektronernes totale spin og baneimpulsmoment i et atoms grundtilstand, opstillet af Hund i 1925. Udgangspunktet er kendte kvantetal n og l for de enkelte elektroner (se atom). Efter Hunds første regel vælges for det totale spin den største værdi, der er forenelig med Pauliprincippet. Hvis dette valg giver flere mulige værdier for baneimpulsmomentet, vælges efter Hunds anden regel den største.