Hugh Blair var en engelsk retoriker, der gennem sit hovedværk, Lectures on Rhetoric and Belles-Lettres I-III (1783), fik stor indflydelse på europæisk og offentlig talekunst. Blair har også sat sig spor i dansk modersmålsundervisning, bl.a. gennem Jacob Rosteds (1750-1833) Forsøg til en Rhetorik i et Udtog af Hugo Blairs Forelæsninger (Kristiania 1810, København 1816, omarbejdet i 1824), gennem Knud Lyne Rahbeks Om den danske Stiil (1802) og gennem Søren Blochs Forsøg i Veltalenheden (1805).