Hubert de Lyautey, 1854-1934, fransk officer og koloniadministrator. Lyautey blev general i 1903, var 1916-17 krigsminister og udnævntes i 1921 til marskal af Frankrig. Efter lang tids tjeneste i kolonierne, bl.a. på Madagaskar under Joseph Gallieni, var Lyautey 1912-25 Frankrigs første generalresident i Marokko. Han var påvirket af Albert de Muns (1841-1914) sociale katolicisme og blev kendt som en effektiv og moderniserende administrator, der trods sin paternalistiske indstilling viste respekt for befolkningens kultur og religion. Lyautey udgav en række bøger om sine kolonierfaringer og blev i 1912 medlem af Académie française.