Hryhoryj Skovoroda, 3.12.1722-9.11.1794, ukrainsk filosof og digter. Efter sin uddannelse ved Akademiet i Kyjiv studerede han i Wien, München og Breslau. Hans foretrukne form var dialogerne, hvor han beskæftigede sig med menneskets evne til selverkendelse. Han fik derfor tilnavnet "den ukrainske Sokrates". Han betragtede mennesket som et mikrokosmos, hvori makrokosmos genspejles. For at erkende verden må mennesket erkende sig selv. Gennem selverkendelsen opnår mennesket lykke, forstået som tilfredsstillelsen af menneskets indre søgen, og derigennem opfyldelsen af Guds vilje. Skovoroda delte verden i en synlig, men værdiløs, materiel verden og en usynlig og værdifuld spirituel verden.