Hosea, konge af Israel ca. 731-722 f.Kr. Han kom på tronen ved at myrde forgængeren, Peka. Hosea, der var assyrisk vasal, gjorde oprør mod assyrerkongen Tiglat-Pileser 3., der lod Hosea gribe og fængsle, mens Hoseas rige blev knust, dets hovedstad, Samaria, erobret og dets befolkning i stort tal deporteret til Mesopotamien. I Bibelen omtales Hosea i 2.Kong., kap. 17.