Hortobágy, 2300 km2 stor slette (puszta) i det østlige Ungarn, hvoraf 1/4 er nationalpark. Hortobágy har været anvendt som frugtbart græsningsområde for får og kvæg og til hesteopdræt, men jorden har siden 1850'erne været alkalisk efter reguleringen af Tiszafloden, der tidligere årlig oversvømmede området. Fra begyndelsen af 1900-t. blev størstedelen af Hortobágy opdyrket ved hjælp af kanaler og kunstgødning. Området er blandt Europas vigtigste rastepladser og overvintringssteder for vandfugle.