Horn Graven, nord-syd-orienteret gravsænkning i Nordsøen. Horn Graven er afgrænset af forkastninger og gennemskærer Ringkøbing-Fyn Højderyggen vest for dansk landområde. Siden slutningen af Perm, for ca. 245 mio. år siden, er gravsænkningens sydvestlige side sunket ca. 8 km; nord for højderyggen ved gravens østlige side er indsynkningen ca. 6 km. Horn Graven var i Trias udsat for en betydelig større indsynkning end de tilstødende dele af Nordsøbassinet. Siden Sen Jura har Horn Graven udgjort en del af det jævnt indsynkende Nordsøbassin.