Horace Walpole var en britisk forfatter; søn af Robert Walpole. Sit sæde i Underhuset 1741-1767 viede han betydeligt mindre opmærksomhed end sine kunstsamlinger og sine vidtspændende kulturelle interesser. På sit landsted, Strawberry Hill, indrettede han eget trykkeri, hvorfra han 1757-1789 udgav egne såvel som andres værker. Hans roman The Castle of Otranto (1764) fik stor betydning for genren gotisk litteratur. Han efterlod sig flere værker om engelsk historie og havde ry som en mesterlig brevskriver.