Holmens Kanal, gade i København mellem Kongens Nytorv og Holmens Kirke. Kanalen blev i 1606 gravet ud som skibsgrav i forbindelse med orlogsværftet. Kanalen kastedes til i 1864. Gaden er i dag domineret af bank- og kontorbygninger.