Holger Mosbech, 1886-1953, dansk teolog, docent i NT ved Københavns Universitet 1916-36, derefter professor til sin død. Mosbech, der var præget af den religionshistoriske skole og af liberalteologien, blev 1916 lic.theol. på en afhandling om essæerne, siden konverteret til dr.theol. Siden udgav han bl.a. en række NT-kommentarer, fx til Johannes' Åbenbaring (1943), samt en omfattende indføring i NT (1946-49); han var en hovedkraft bag den autoriserede oversættelse af NT fra 1948.