Holger Horsten, 1908-1987, dansk jurist og direktør. Horsten blev cand.jur. i 1932 og året efter ansat i Socialministeriet, 1958-79 som direktør for børne- og ungdomsforsorgen. Her arbejdede han bl.a. for et øget samarbejde mellem forskellige sociale og pædagogiske faggrupper i børne- og ungdomsinstitutionerne. Han deltog i en række udvalg og kommissioner vedrørende børn og unge og var bl.a. medlem af direktionen for Det Kgl. Vajsenhus 1959-81 og af Red Barnets hovedbestyrelse fra 1948. I 1948 skrev Horsten Børne- og ungdomsforsorgen i Danmark, som indtil slutningen af 1960'erne havde status som håndbogen på området.