Holger Friis Johansen var en dansk klassisk filolog og professor i klassisk filologi ved Aarhus Universitet fra 1961. Han var bror til Karsten Friis Johansen. Friis Johansen beskæftigede sig i sin forskning især med det attiske drama og har udarbejdet en kommenteret udgave af Aischylos' Hiketiderne (1970-80). Hans indsats omfattede tillige flere oversættelser af græsk litteratur til dansk.