Holger Andersen, 1890-1961, dansk konservativ politiker. Som udsendt i den danske delegation ved Folkenes Forbund viste han stor kyndighed i mindretalsspørgsmål og valgtes til at forestå den tyrkisk-græske befolkningsudveksling 1929-34. For FN var han 1949-54 præsident for observatørkommissionen i de tidligere franske besiddelser i Indien, og 1951-52 var han direktør for Flygtningekommissionen i Jerusalem. Som formand for Grænseforeningen 1943-61 fastholdt Holger Andersen i de første efterkrigsår en moderat kurs i Sydslesvigpolitikken.