Holbæk Fjord, farvand mellem Holbæk og Tuse Næs, der udgør en ca. 8 km lang og 2 km bred sidefjord til Isefjord.