Hoddeformationen, (stednavn: ca. 1325 Hoddy, vist af glda. *hodd 'skat' og -høj), serie af geologiske lag aflejret i havet for 17-14 mio. år siden i den mellemste del af Miocæn. Lagserien, der forekommer i Midt-, Vest- og Sønderjylland, omfatter især mørkt, ofte helt sort ler, der nederst indeholder lyse sandlag. Den overlejres af Gramformationen og hviler selv på enten Arnum- eller, som oftest, på Odderupformationen. Typelokaliteten er en boring (intervallet 23,4-13,8 m) ved Hodde NØ for Varde.