Hodde jernalderlandsby, jernalderlandsby fra 1. årh. f.Kr. 1 km øst for Hodde mellem Grindsted og Varde. I 1959 blev her optaget det første luftfotografi i Danmark af en kornmark, hvori en forhistorisk bebyggelse kunne ses. 1971-73 gennemførtes en fuldstændig udgravning af landsbyen. Pga. bevarede fundamentsgrøfter til hegn mellem gårdene kan bebyggelsen rekonstrueres, og de enkelte gårdes og hele landsbyens historie kan følges igennem ca. 150 år. I sin største udstrækning har landsbyen bestået af 22 gårde. En gård med kraftigere hegn og større huse tolkes som den lokale stormandsgård. Der kan endvidere lokaliseres en smedje og flere pottemagergårde.