Hjortspring Mose, mose 9 km nord for Augustenborg på Als. I det lille mosehul, der ligger forholdsvis højt på Nordals, blev det store våbenoffer Hjortspringfundet udgravet 1921-22.