Hjortspring Mose er en mose 9 km nord for AugustenborgAls. I det lille mosehul, der ligger forholdsvist højt på Nordals, blev det store våbenoffer Hjortspringfundet udgravet 1921-1922.