Hjertebogen, ældste danske visehåndskrift (ca. 1550-55). Værket, som har forbillede i tyske og franske visesamlinger, har, når det er opslået, form som et hjerte og er blevet til i miljøet omkring Christian 3.s hof. Håndskriftet er især kendt for sit indhold af gamle folkeviser. De udgør dog kun en fjerdedel af dets 83 numre; resten er overvejende lyriske elskovsviser inspireret af tysk minnesang. Se også adelsvisebog.