Hjalmar Thuren, 1873-1912, dansk folkemusikforsker, Danmarks første moderne musiketnolog. 1902 indsamlede han med fonograf kvad- og folkevisemelodier på Færøerne, jf. hovedværket Folkesangen paa Færøerne (1908). Han transskriberede desuden grønlandske melodier.