Historie, faghistorisk tidsskrift, udgivet af Jysk Selskab for Historie med redaktion i Aarhus. I lighed med det ældre københavnske Historisk Tidsskrift tilstræbte Historie en bred, almen dækning af den historiske fagdebat. Det blev grundlagt i 1868 under navnet Jyske Samlinger, men skiftede i 1966 til Historie. Samtidig forsvandt det oprindelig regionalhistoriske præg helt til fordel for stof af almen faghistorisk interesse. I 2010 blev det nedlagt, idet det fusionerede med tidsskrifterne Den jyske Historiker og Nyt fra Historien og dannede et nyt historisk tidsskrift ved navn Temp - tidsskrift for historie.