Hippodrombevægelsen, dansk politisk bevægelse i 1848, opkaldt efter dens mødesal, det nuværende Folketeater i København. Bevægelsen udgik i begyndelsen af 1848 fra den radikalt demokratiske Haandværkerdannelsesforening og krævede på flere møder en fri forfatning med udvidet valgret og valgbarhed. På et møde 12/3 lovede den nationalliberale Orla Lehmann at støtte den almindelige valgret, mod at Hippodrombevægelsen indstillede sin kritik af Ejderpolitikken; det sikrede et pres fra venstre ved regeringsstormen senere samme måned. Ved valgene til Den Grundlovgivende Rigsforsamling i efteråret 1848 bevirkede den konservative modbølge, at ingen af bevægelsens kandidater blev valgt.