Hilmer Finsen, 1824-1886, dansk-islandsk politiker. Finsen var borgmester i Sønderborg 1851-64, men måtte gå af ved den preussiske besættelse af Als under de slesvigske krige. I 1865 blev han stiftamtmand på Island, hvor han mæglede mellem islændingene og de danske myndigheder pga. deres krav om selvstændighed og bl.a. banede vejen for Forfatningsloven af 1874. Finsen var landshøvding 1873-83, inden han vendte tilbage til Danmark for bl.a. at beklæde posten som indenrigsminister 1884-85 i Estrups regering.