Herstedvester Fængsel, indtil 1.3.2016 Anstalten ved Herstedvester, lukket institution, opført 1935 til brug for særforanstaltningerne psykopatforvaring og psykopatfængsel. Institutionen huser dømte og varetægtsfængslede med behov for psykiatrisk assistance og observation samt visse personer, der er dømt efter den grønlandske kriminallov. Se også Kriminalforsorgen.