Heron fra Alexandria, græsk matematiker, dateres ved sin omtale af en måneformørkelse 13.3.62 e.Kr. Herons omfattende forfatterskab er praktisk, encyklopædisk og muligvis inspireret af babyloniske matematiske kilder. De fleste af hans "maskiner" er dog kun legetøj. Blandt de bevarede værker er Metrica, landmålergeometri vekslende med strengt geometriske beviser, bl.a. Herons formel; Om Diopteren, om et nivelleringsapparat; Pneumatikken, om lufts og vands tryk, herunder om dampkugler og vandure; Automater. En af hans mest brugbare opfindelser er kastemaskiner til krigsbrug, der, som han skriver, "i modsætning til filosofien kan skaffe mennesker virkelig ro".