Herodianos, ca. 180-efter 238, græsk historiker. Herodianos skildrede de romerske kejseres historie fra Marcus Aurelius' død i 180 til Gordian 3.s tronbestigelse i 238. Værket, der er komplet overleveret, blev oversat til dansk af Ludvig Holberg (Herodiani Historie, 1746), som indledte det med sin egen afhandling Om Aarsagen til Roms umaadelige Tilvæxt.